لشکرشکن

گویندگی

استودیو صداهای همراه

استودیو

علیرضا برازنده نژاد

نویسندگی

چکاوک

گویندگی

هومن کوچک پور

گویندگی

فراست

گویندگی

نازنین منصورخاکی

گویندگی

ساناز اصغری

گویندگی

Nadi Khoramvatan

آشپزی

نازنین

عکاسی

خشایار تقی پور

نوازنده