• نام دوره : وبینار رایگان فن بیان و سخنرانی
 • نام مدرس : علیرضا طائی
 • نوع دوره : رایگان
 • مبلغ دوره : 0
 • مدت دوره : 1.40 ساعت
 • دسته بندی: گویندگی
 • نام دوره : وبینار شخصیت شناسی mbti
 • نام مدرس : علی عباسی
 • نوع دوره : رایگان
 • مبلغ دوره : 0
 • مدت دوره : 2.13 ساعت
 • دسته بندی: گویندگی
 • نام دوره : معارفه دوره آموزشی تولید پادکست
 • نام مدرس : علیرضا ابراهیمیان
 • نوع دوره : رایگان
 • مبلغ دوره : 0
 • مدت دوره : 1 ساعت
 • دسته بندی: گویندگی
 • نام دوره : انقلاب پادکست ها
 • نام مدرس : مهسا نظام آبادی
 • نوع دوره : رایگان
 • مبلغ دوره : 0
 • مدت دوره : 1.15 ساعت
 • دسته بندی: گویندگی
 • نام دوره : چطوری مجری بشم؟
 • نام مدرس : محمد رضا مبارکی
 • نوع دوره : رایگان
 • مبلغ دوره : 0
 • مدت دوره : 1.59 ساعت
 • دسته بندی: گویندگی
 • نام دوره : وبینار والت دیسنی
 • نام مدرس : محمد اصلیان
 • نوع دوره : رایگان
 • مبلغ دوره : 0
 • مدت دوره : 1.13 ساعت
 • دسته بندی: گویندگی
 • نام دوره : وبینار حرف بزن تا برنده بشی
 • نام مدرس : امین گوهرانی
 • نوع دوره : رایگان
 • مبلغ دوره : 0
 • مدت دوره : 1 ساعت
 • دسته بندی: گویندگی
 • نام دوره : چگونه به عنوان یک زن در کهارت مذاکره بهتر شویم
 • نام مدرس : معصونه نوربخش
 • نوع دوره : رایگان
 • مبلغ دوره : 0
 • مدت دوره : 1 ساعت
 • دسته بندی: گویندگی
 • نام دوره : 10 راز سخنرانی که به شما نمیگویند
 • نام مدرس : میلاد پرنده
 • نوع دوره : دارای هزینه
 • مبلغ دوره : 0
 • مدت دوره : 2.11 ساعت
 • دسته بندی: انتخاب کنید ...
 • نام دوره : وبینار معارفه دوره خودشناسی و روان تحلیلگری کهن الگوهای اسطوره ای زنان و مردان
 • نام مدرس : محبوبه خوانساریه
 • نوع دوره : رایگان
 • مبلغ دوره : 0
 • مدت دوره : 1.44 ساعت
 • دسته بندی: گویندگی