درباره ی همکوک

وبسایت همکوک، وبسایتی خدماتی، فرهنگی می باشد و با مهیا کردن زمینه های فعالیت های هنری کمک به دیده شدن و امتیاز بندی هنرمندان در سراسر ایران نموده است. فلذا هر هنرمند در همکوک رزومه خود را هم میتواند داشته باشد و ارائه دهد، علاوه بر امتیاز هایی که بر اثر فعالیت بدست می آورد، میتواند رزومه ی هنری خود را بروزرسانی کند و از مزایایی همچون، آموزش دادن ( مدرس شو )، یادگیری، قرارداد های کاری با سایر کارفرمایان و هنرمندان عزیز و . . . بهره مند گردد.
همکوک: انجمن هنرمندان ایرانی